เล่นหวยไม่เป็น??

ที่คุณสามารถ เลือกแทงหวยได้ดังต่อไปนี้

หวย-fifa55

๑. สี่ตัวบน เป็น เลข สี่ตัวท้าย ของรางวัลที่ 1

ได้แก่ เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094

เลข สี่ตัวท้าย เป็น 1094

๒. สามตัวหน้า บน เป็น สามตัวด้านหน้า ของรางวัลที่ 1

ยกตัวอย่างเช่นหวย เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094

อย่างเช่น เลข 021

๓.สามตัวท้าย บน เป็น สามตัวด้านหลัง ของรางวัลที่ 1

ดังเช่น เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094

ยกตัวอย่างเช่น เลข 094

๔.สามตัวล่าง เป็น สามตัว หน้า(ที่ออกมาใหม่ปัจจุบัน)

รวมกับ เลขท้ายสามตัว รวมเป็น 4 ตัวเลือก

จากรูป เลขที่ จะถูกรางวัล จะมี 260 403 068 819

แทงเลขอะไรไว้ หากตรงกับเลข ทั้งยัง 4 ชุดนี้ นับว่า ถูกหมด

๕.สองตัวบน เป็น เลขสองตัวด้านท้าย ของ รางวัลที่ 1

อย่างเช่น เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094

ดังเช่น เลข 94

๖ สองตัวล่าง เป็น เลขท้ายสองตัว

จากรูป เลขที่ จะถูกรางวัล เป็นเลข 89

๗.วิ่งบน เป็น การแทงเลขตัวเดียว ของ เลขท้ายสามตัวตัวบน

ตัวอย่างเช่น เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094

เลขที่จะถูก รางวัล จะมี เลข 0(ตัวที่สอง) เลข 9 เลข 4

๘.วิ่งล่าง เป็น การแทงเลขตัวเดียว ของเลขท้าย สองตัว

จากรูป เลขที่ จะถูกรางวัล จะมี เลข 8 กับ เลข 9

เลือกแทงตัวไหนไว้ จัดว่า ถูกรางวัล

และก็ แบบ การแทงอีกอย่างที่เพิ่มเติม เข้ามา

เป็น การแทง ” โต๊ด ” ซึ่งต้องกล่าวว่า “โต๊ด” ( ส่วน เขียนเลข ปกติ เขาจะเรียกกันว่า ” ตรง “)

การแทง โต๊ด สามารถแทง ได้

อีกทั้ง สี่ตัวบน / สามตัวหน้าบน / สามตัวหลังบน / สองตัวบนล่าง

 

ตัวอย่างเช่น เลขรางวัลที่ 1 ออก 021094

สี่ตัวบนโต๊ด เป็น 1094 จะซื้อสลับเรียงตัวเลขยังไง ก็ถูกหมด

1094 1049 1490 1409 1940 1904

0149 0194 0491 0419 0914 0941

4019 4091 4109 4190 4901 4910

9014 9041 9104 9140 9401 9410

สามตัวหน้าโต๊ด เป็น 021 จะซื้อสลับเรียงตัวเลขเช่นไร ก็ถูกหมด

021 012 120 102 210 201

 

สามตัวหลังโต๊ด เป็น 094 จะซื้อสลับเรียงตัวเลขเช่นไร ก็ถูกหมด

094 049 940 904 490 409

 

สองตัวบน โต็ด เป็น 94 จะซื้อสลับเรียงตัวเลขยังไง ก็ถูกหมด

94 49

แต่ว่าไม่นิยม เรียกโต๊ด จะระบุเลขโดยตรงเลย

 

สองตัวล่างโต๊ด เป็น 89 จะซื้อสลับเรียงตัวเลขยังไง ก็ถูกหมด

89 98

แต่ไม่นิยม เรียกโต๊ด พวกเราจะระบุเลขโดยตรงเลย

การเขียน แทงหวย

หุ้น-fifa555

จะกำหนด ประเภท ก่อน แล้วเป็นตัวเลข จากนั้น เป็นจำนวนเงิน

ได้แก่

๑. สี่ตัวบน

การเขียน ได้แก่ บน 1234 = 100 x 100

หมายคือ แทง สี่ตัวบน – เลข 1234 = ตรง 100 บาท

= โต๊ด 100 บาท

๒. สามตัวหน้า บน

การเขียน อย่างเช่น สามตัวหน้า บน – เลข 234 = 100 x 100

หมายความว่า การแทง สามตัวหน้าบน – เลข 234 = ตรง 100 บาท

= โต๊ด 100 บาท

* สำหรับในการแทงหวยสามตัวหน้า จึงควรระบุให้เพราะ เป็นสามตัวหน้า *

* ถ้าเกิดไม่กำหนด จะเป็น สามตัวหลัง บน โดยทันที *

๓.สามตัวท้าย บน

การเขียน เป็นต้นว่า สามตัวท้าย บน – เลข 234 = 100 x 100

หรือ บน 234 = 100 x 100 ก็ได้

คือ แทง สามตัวหน้าบน – เลข 234 = ตรง 100 บาท

= โต๊ด 100 บาท

* หมายเหตุ กรณี แทงสองหวยตัวหลังบนอย่างเดียว

การเขียน แค่เพียง บน 234 = 100 ก็ได้

แต่ ถ้าหากแทง โต๊ด จำต้องระบุ โต๊ดบน 234 = 100

๔.สามตัวล่าง

การเขียน อย่างเช่น สามตัวล่าง – เลข 234 = 100

หรือ ล่าง 234 = 100

หมายคือ แทง สามตัวล่าง – เลข 234 = ตรง 100 บาท

* สามตัวล่าง นี้ โต๊ดจะไม่มี *

๕.สองตัวบน

การเขียน ดังเช่น สองตัว บน – เลข 34 = 100

หรือ บน 34 = 100

* โต๊ด ไม่มี * พวกเราจะเรียก เป็น บน 43 = 100 เลย

๖ สองตัวล่าง

การเขียน ดังเช่นว่า สองตัวล่าง – เลข 34 = 100

หรือ ล่าง 34 = 100

* โต๊ด ไม่มี * พวกเราจะเขียน เป็น ล่าง 43 = 100 เลย

๗.วิ่งบน การเขียน วิ่งบน เลข 4 = 100

๘.วิ่งล่าง การเขียน วิ่งล่าง เลข 4 = 100

*** ส่วนการเขียน จำนวนหวยจำนวนหลายชิ้น *** จะเขียนดังต่อไปนี้

หมายความว่า

สี่ตัวบน 1234 ตรง 100 บาท โต๊ด 100 บาท

สามตัวบน 456 ตรง 100 บาท โต๊ด 50 บาท

789 ตรง 50 บาท โต๊ด 50 บาท

สามตัวบนโต๊ด สิ่งเดียว 987 = 800 บาท

น่าจะรวมกลุ่มเงินทั้งหมดไว้ด้วย……..และก็ ลงนาม วันที่ ……การเขียนจำนวน จะต้องชัดเจน …..ดังเช่นว่าการเขียนจำนวน จะมีปัญหาเมื่อมีการถูกรางวัล ควรจะใช้การพิมพ์ เยี่ยมที่สุด

สนใจสมัครได้ที่ แทงหวย,  FIFA55,