เล่นหวยใต้ดินไม่เป็น??

ที่คุณสามารถ เลือกแทงหวยได้ดังต่อไปนี้

หวย-fifa55

วิธีแทงหวยใต้ดิน


๑. 
สี่ตัวบน เป็น เลข สี่ตัวด้านหลัง ของรางวัลที่ 1
ดังเช่น เลขรางวัลที่ ออก 021094
เลข สี่ตัวด้านหลัง เป็น 1094
๒. 
สามตัวหน้า บน เป็น หวยสามตัวข้างหน้า ของรางวัลที่ 1
อย่างเช่น เลขรางวัลที่ ออก 021094
อาทิเช่น เลข 021
๓.
สามตัวด้านหลัง บน เป็น สามตัวข้างหลัง ของรางวัลที่ 1
ดังเช่น เลขรางวัลที่ ออก 021094
เช่น เลข 094
๔.
สามตัวด้านล่าง เป็น สามตัว หน้า(ที่ออกมาใหม่ปัจจุบัน)
รวมกับ เลขท้ายสามตัว หวยรวมเป็น ตัวเลือก
จากรูป เลขที่ จะถูกรางวัล จะมี 260 403 068 819
แทงเลขอะไรไว้ หากตรงกับเลข ทั้งยัง ชุดนี้ จัดว่า ถูกหมด
๕.
สองตัวบน เป็น เลขสองตัวด้านหลัง ของ รางวัลที่ 1
เป็นต้นว่า เลขรางวัลที่ ออก 021094
เป็นต้นว่า เลข 94
๖ 
สองตัวด้านล่าง เป็น เลขท้ายสองตัว
จากรูป เลขที่ จะถูกรางวัล เป็นเลข 89
๗.
วิ่งบน เป็น การแทงเลขตัวเดียว ของ เลขท้ายสามตัวตัวบน
ตัวอย่างเช่น เลขรางวัลที่ ออก 021094
เลขที่จะถูก รางวัล จะมี เลข 0(ตัวที่สองเลข เลข 4
๘.
วิ่งด้านล่าง เป็น การแทงเลขตัวเดียว ของเลขท้าย สองตัว
จากรูป เลขที่ จะถูกรางวัลหวย จะมี เลข กับ เลข 9
เลือกแทงตัวไหนไว้ จัดว่า ถูกรางวัล
รวมทั้ง แบบอย่าง การแทงอีกอย่างที่เพิ่มอีก เข้ามา
เป็น การแทง ” โต๊ด ” ซึ่งจำเป็นต้องกล่าวว่า โต๊ด” ( ส่วน เขียนเลข ปกติ เขาจะเรียกกันว่า ” ตรง “)
การแทง โต๊ด สามารถแทง ได้
อีกทั้ง สี่ตัวบน สามตัวหน้าบน สามตัวข้างหลังบน สองตัวบนข้างล่าง

อย่างเช่น เลขรางวัลที่ ออก 021094
สี่ตัวบนโต๊ด เป็น 1094 หวย จะซื้อสลับเรียงหน้าเลขยังไง ก็ถูกหมด
1094 1049 1490 1409 1940 1904
0149 0194 0491 0419 0914 0941
4019 4091 4109 4190 4901 4910
9014 9041 9104 9140 9401 9410
สามตัวหน้าโต๊ด เป็น 021 จะซื้อสลับเรียงตัวเลขยังไง ก็ถูกหมด
021 012 120 102 210 201

สามตัวหลังโต๊ด เป็น 094 จะซื้อสลับเรียงตัวเลขยังไง ก็ถูกหมด
094 049 940 904 490 409

สองตัวบน โต็ด เป็น 94 จะซื้อสลับเรียงหน้าเลขยังไง ก็ถูกหมด
94 49
แต่ว่าไม่นิยม เรียกโต๊ด จะกำหนดเลขโดยตรงเลย

สองตัวด้านล่างโต๊ด เป็น 89 จะซื้อสลับเรียงตัวเลขยังไง ก็ถูกหมด
89 98
แต่ว่าไม่นิยม เรียกโต๊ด พวกเราจะระบุเลขโดยตรงเลย
การเขียนแทงหวย

หวย-fifa555


จะเจาะจง จำพวก ก่อน แล้วเป็นตัวเลข ต่อจากนั้น เป็นจำนวนเงิน ดังเช่น


๑. 
สี่ตัวบน
การเขียน ดังเช่น บน 1234 = 100 x 100
ซึ่งก็คือ แทง สี่ตัวบน – เลข 1234 = ตรง 100 บาท
โต๊ด 100 บาท

๒. สามตัวหน้า บน
การเขียน อย่างเช่น สามตัวหน้า บน – เลข 234 = 100 x 100
ซึ่งก็คือ การแทง สามตัวหน้าบน – เลข 234 = ตรง 100 บาท
โต๊ด 100 บาท
สำหรับในการแทงหวยสามตัวหน้า จำเป็นต้องเจาะจงให้เพราะ เป็นสามตัวหน้า *
หากไม่กำหนด จะเป็น สามตัวข้างหลัง บน ในทันที *
๓.
สามตัวด้านหลัง บน
การเขียน ดังเช่นว่า สามตัวด้านหลัง บน – เลข 234 = 100 x 100
หรือ บน 234 = 100 x 100 ก็ได้
คือ แทง สามตัวหน้าบน – เลข 234 = ตรง 100 บาท
โต๊ด 100 บาท
หมายเหตุ กรณี แทงสองหวยตัวข้างหลังบนสิ่งเดียว
การเขียน เพียงแต่ บน 234 = 100 ก็ได้
แต่ว่า หากแทง โต๊ด จำเป็นต้องกำหนด โต๊ดบน 234 = 100
๔.
สามตัวด้านล่าง
การเขียน ดังเช่น สามตัวข้างล่าง – เลข 234 = 100
หรือ ข้างล่าง 234 = 100
คือ แทง สามตัวข้างล่าง – เลข 234 = ตรง 100 บาท
สามตัวด้านล่าง นี้ โต๊ดจะไม่มี *
๕.
สองตัวบน
การเขียน เป็นต้นว่า สองตัว บน – เลข 34 = 100
หรือ บน 34 = 100
โต๊ด ไม่มี พวกเราจะเรียก เป็น บน 43 = 100 เลย
๖ 
สองตัวข้างล่าง
การเขียน ตัวอย่างเช่น สองตัวข้างล่าง – เลข 34 = 100
หรือ ด้านล่าง 34 = 100
โต๊ด ไม่มี พวกเราจะเขียน เป็น ด้านล่าง 43 = 100 เลย
๗.
วิ่งบน การเขียน วิ่งบน เลข 4 = 100

๘.วิ่งข้างล่าง การเขียน วิ่งด้านล่าง เลข 4 = 100
*** 
ส่วนการเขียน จำนวนลอตเตอรี่จำนวนมาก *** จะเขียนดังต่อไปนี้
คือ
สี่ตัวบน 1234 ตรง 100 บาท โต๊ด 100 บาท
สามตัวบน 456 ตรง 100 บาท โต๊ด 50 บาท
789 
ตรง 50 บาท โต๊ด 50 บาท
สามตัวบนโต๊ด สิ่งเดียว 987 = 800 บาท

น่าจะรวมกลุ่มเงินทั้งผองไว้ด้วย……..รวมทั้ง ลงลายมือชื่อ วันที่ ……การเขียนจำนวน จำต้องแจ่มชัด …..อย่างเช่นการเขียนจำนวน จะมีปัญหาเมื่อมีการถูกรางวัล ควรที่จะใช้การพิมพ์ ดีที่สุด

สนใจสมัครได้ที่ FIFA555,

ข้อมูลหวยออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ หน้าหลัก